Přeskočit na obsah

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Podpora je zaměřena na zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Příjem žádostí:

  • Písemné i elektronické vyhotovení žádosti musí být doručeno na ministerstvo nejpozději do 25. 9. 2015, 14:00 hod.

Příjemce podpory:

  • Právnické osoby poskytující předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen „RVP PV“) všech zřizovatelů.

Typy podporovaných projektů:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) pro jednotlivce v minimálním rozsahu 60 hodin prezenčního vzdělávání zaměřeného na logopedickou prevenci.
  • Zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami pro rozvoj řeči a jazyka ve škole (např. vybavení počítačovou technikou s výukovými programy, obrázkové logopedické pomůcky a kartičky).

Forma a výše podpory:

  • Dotace na jeden projekt nesmí přesáhnout pro školy s maximálním počtem 50 dětí předškolního věku 15 000 Kč, pro školy s počtem 51 — 100 dětí předškolního věku 30 000 Kč, pro školy s počtem 101 — 300 dětí předškolního věku 50 000 Kč a pro školy s více jak 300 dětmi předškolního věku 80 000 Kč.
  • Požadavek na dotaci může činit až 100 % nároku.

Specifika a omezení:

  • Finanční prostředky mohou být čerpány nejpozději do 31. 8. 2016.
  • Nelze předkládat samostatné projekty bez kontextu se ŠVP.
  • Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru