Přeskočit na obsah

Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb v Pardubickém kraji

Tato podpora je určena organizacím poskytujících sociální služby na území Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na aktuální období a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraje na aktuální rok.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí: od 6. 12. 2023 do 18. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Zapsaný spolek.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církevní právnické osoby.
 • Ústav.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Pořízení a opravy kompenzačních pomůcek sloužících k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
 • 2. Jiné opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku a nemovitého majetku potřebného ke zlepšení poskytované sociální služby (v případě, že žadatel není vlastníkem majetku, tak doloží smlouvu o dlouhodobém pronájmu (na dobu delší než 5 let) a souhlas majitele s opravou a údržbou majetku).
 • 3. Pořízení automobilu sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
 • 4. Pořízení jiného investičního majetku k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb, včetně rekonstrukce, modernizace a pořízení technického zhodnocení stávajícího dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (v případě, že žadatel není vlastníkem majetku, tak doloží smlouvu o dlouhodobém pronájmu (na dobu delší než 5 let) a souhlas majitele s rekonstrukcí, modernizací a technickým zhodnocením majetku).
 • 5. Zlepšení zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 150 000 Kč na projekt.
 • Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele z jiných (vlastních nebo cizích) zdrojů, a to ve výši minimálně 20 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje, a to registrovaným poskytovatelem sociální služby zařazeným v Síti sociálních služeb Pardubického kraje na příslušný rok.
 • Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru