Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb v Pardubickém kraji

shutterstock_156422672.jpg
Share Button

Tato podpora je určena organizacím poskytujících sociální služby na území Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na aktuální období a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraje na aktuální rok.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí: 20. 2. 2021 – 10. 3. 2021.

Příjemci podpory:

 • Zapsaný spolek.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církevní právnické osoby.
 • Ústav.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení a opravy kompenzačních pomůcek sloužících k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
 • Pořízení automobilu sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
 • Pořízení investičního majetku k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
 • Zlepšení zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (od 3 000 Kč do 40 000 Kč).
 • Rekonstrukce, modernizace a pořízení technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč), a to včetně modernizace k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb (v případě, že žadatel není vlastníkem majetku, tak doloží smlouvu o dlouhodobém pronájmu (na dobu delší než 5 let) a souhlasu majitele s rekonstrukcí, modernizací a technickým zhodnocením majetku).
 • Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku a nemovitého majetku potřebné ke zlepšení poskytované sociální služby (v případě, že žadatel není vlastníkem majetku, tak doloží smlouvu o dlouhodobém pronájmu (na dobu delší než 5 let) a souhlasu majitele s opravou a údržbou majetku).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč na projekt.
 • Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele z jiných (vlastních nebo cizích) zdrojů, a to ve výši minimálně 30 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje, a to registrovaným poskytovatelem sociální služby zařazeným v Síti sociálních služeb Pardubického kraje na příslušný rok.
 • Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>