Přeskočit na obsah

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Plzeňském kraji

Cílem tohoto programu je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání. Program je zpřístupněn i těm mladým lidem, kteří jsou zdravotně, sociálně, ekonomicky, geograficky či etnicky znevýhodněni. Zdokonaluje se jazyková vybavenost a dochází k odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, což je důležitou součástí přípravy dětí a mládeže na soužití ve sjednocené Evropě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 8. 1. 2024 do 31. 1. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. II. těchto Pravidel.
 • Žadateli mohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Dvoustranné mezinárodní kontakty dětí a mládeže.
 • Mezinárodní tábory s min. účastí 30 % zahraničních účastníků konané v České republice nebo v zahraničí.
 • Dvou- i vícestranná jednorázová setkání mládeže u nás i v zahraničí.
 • Mezinárodní projekty a výměny mládeže.
 • Vzdělávací akce v zahraničí.
 • Spolupráce škol a školských zařízení se školami a školskými zařízeními z oblasti partnerských regionů Plzeňského kraje.
 • Mezinárodní bezkontaktní a online aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek bude poskytnut ve výši až 100 % skutečně vynaložených celkových nákladů.
 • Minimální výše plánovaných neinvestičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci/příspěvek je 10 000 Kč včetně DPH.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 100 000 Kč.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci Programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru