Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Plzeňském kraji

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Cílem tohoto programu je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání. Program je zpřístupněn i těm mladým lidem, kteří jsou zdravotně, sociálně, ekonomicky, geograficky či etnicky znevýhodněni. Zdokonaluje se jazyková vybavenost a dochází k odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, což je důležitou součástí přípravy dětí a mládeže na soužití ve sjednocené Evropě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 19. 2. 2021, 0:00:00 do 10. 3. 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Dvoustranné mezinárodní kontakty dětí a mládeže.
 • Mezinárodní tábory s min. účastí 30 % zahraničních účastníků konané v České republice nebo v zahraničí.
 • Dvou- i vícestranná jednorázová setkání mládeže u nás i v zahraničí.
 • Mezinárodní projekty a výměny mládeže.
 • Vzdělávací akce v zahraničí.
 • Spolupráce škol a školských zařízení se školami a školskými zařízeními z oblasti partnerských regionů Plzeňského kraje.
 • Mezinárodní bezkontaktní a online aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek bude poskytnut ve výši až 100 % skutečně vynaložených celkových nákladů.
 • Minimální výše plánovaných neinvestičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci/příspěvek je 5 000 Kč včetně DPH.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>