Přeskočit na obsah

Podpora mezinárodního turismu pro seniory a mládež v rámci programu COSME

Malé a střední podniky mohou žádat o dotaci na podporu mezinárodní turistiky v nízkých a středních sezonách se zaměřením na seniory a mládež. Finanční podpora, kterou lze získat v rámci programu COSME, má za cíl podpořit rozšíření turistické sezony, posílit mezinárodní spolupráci v turistickém řetězci a vytvářet partnerství soukromého a veřejného sektoru.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci je možno podávat do 30. června 2015, 17:00.

Příjemci podpory:

 • Organizace aktivní v oblasti turismu (např. malé a střední podniky, mezinárodní organizace, neziskové organizace..atd.).

Typy podporovaných projektů:

 • Programy mobility mezi organizacemi (například sdružení mládeže, kluby, sportovní svazy, vzdělávací instituce a podobně) v různých zemích EU, podporující cestovní ruch mladých.
 • Mezinárodní studentské výlety do evropských turistických destinací.
 • Vytváření turistických produktů pro seniory, zahrnující kombinaci různých aspektů (destinace, doprava, typ ubytování, specifické aktivity…atd). kolem specifické oblasti zájmu (např. návštěva města, život na farmě, aktivity konkrétního sportu apod..).
 • Ve specifických případech může být podporována i celá řada dalších aktivit včetně analýzy trhu, školení, diskusních platforem, seminářů apod.

Forma a výše podpory:

 • Z celkové výše € 1 700 000 je možné získat až € 250 000 na jeden projekt.

Specifika a omezení:

 • Je potřeba navrhnout koncept aktivit, které budou následně testovány a evaluovány.
 • Návrhy projektů se musí zaměřovat buď na seniory (nad 55 let) nebo mladé osoby (15–29 let).
 • Dotace je omezena na maximální míru spolufinancování ve výši 75 % způsobilých nákladů.
 • Je nutné projekt definovat jasně a souvisle.
 • Projekt musí být technicky a finančně udržitelný a generovat měřitelné výsledky s dlouhotrvajícími efekty.
 • Je potřeba vytvořit projektový business plán a definovat komunikační strategii.
 • Úspěšné projekty je možné realizovat od července 2015.
 • Žadatelé musí být ze zemí EU, nebo zemí podílejících se v programu COSME.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7145”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru