Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji

shutterstock_153244892.jpg
Share Button

Hlavním cílem poskytnutí dotací je podpora fungování mikroregionů, fungování a rozvoje místních akčních skupin (MAS) a podpora vzniku a realizace vlastních grantových programů MAS zaměřených na zajištění drobných akcí na území jednotlivých MAS s cílem rozvoje a stabilizace společenského života zejména ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Předpokládaný celkový finanční objem pro tento DP je 2 mil. Kč.

Příjem žádosti:

 • Žádosti je nutno podat: od 20. 5. 2020 do 3. 6. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • MAS (obecně prospěšná společnost, spolek).
 • Mikroregion (svazek obcí, zájmové sdružení právnických osob, spolek).

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2020.
 • 2. Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji 2020.
  • Oblast A) Spolufinancování neinvestičních výdajů MAS.
  • Oblast B) Grantové programy MAS.
  • Oblast C) Ostatní výdaje MAS směřující k zajištění její činnosti a chodu.

Forma a výše podpory:

 • Pro MAS se sídlem na území Plzeňského kraje – maximálně 220 tis. Kč (tj. maximální možná výše dotace Plzeňského kraje u tohoto Žadatele). Dotace může činit až 100% z celkových nákladů. Pokud bude žadatel uplatňovat pouze náklady za oblast A) a C) uznatelných nákladů (viz bod 3. Všeobecných ustanovení Pravidel DT), může požadovat dotaci pouze v souhrnné částce max. 190 tis. Kč. Pokud MAS bude uplatňovat i náklady na realizaci grantového programu (oblast B), může pak požadovat právě dotaci v celkové výši max. 220 tis. Kč. Realizace grantového programu v minimální výši 30 tis. Kč je v takovém případě po obdržení dotace (i v případně zkrácené výši dotace) závazná a povinná (musí být MAS vyplaceny granty příjemcům v minimální výši 30 tis. Kč).
 • U MAS s působností na území Plzeňského kraje se sídlem mimo PK – maximálně 60 tis. Kč (tj. maximální možná výše dotace Plzeňského kraje u tohoto Žadatele). Dotace může činit až 100% z celkových nákladů. Pokud bude žadatel uplatňovat pouze náklady za oblast C) uznatelných nákladů (viz bod 3. Všeobecných ustanovení Pravidel DT), může požadovat dotaci ve výši max. 40 tis. Kč. Pokud MAS bude uplatňovat i náklady na realizaci grantového programu (oblast B), může pak požadovat právě dotaci v celkové výši max. 60 tis. Kč. Realizace grantového programu v minimální výši 20 tis. Kč je v takovém případě po obdržení dotace (i v případně zkrácené výši dotace) závazná a povinná (musí být MAS vyplaceny granty příjemcům v minimální výši 20 tis. Kč).

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat v rámci DT Podpora MAS PK 2020 a v rámci DT Podpora MR PK 2020 pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>