Přeskočit na obsah

Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji

Hlavním cílem poskytnutí dotací je podpora fungování mikroregionů, fungování a rozvoje místních akčních skupin (MAS) a podpora vzniku a realizace vlastních grantových programů MAS zaměřených na zajištění drobných akcí na území jednotlivých MAS s cílem rozvoje a stabilizace společenského života zejména ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. 

Příjem žádosti:

 • Žádosti je nutno podat: od 28. 6. 2021, 0:00:00 do 12. 7. 2021, 12:00:00.

Příjemce podpory:

 • MAS (obecně prospěšná společnost, spolek).
 • Mikroregion (svazek obcí, zájmové sdružení právnických osob, spolek).

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2020.
 • 2. Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji 2020. 
  • Oblast A) Spolufinancování neinvestičních výdajů MAS.
  • Oblast B) Grantové programy MAS.
  • Oblast C) Ostatní nezbytné neinvestiční výdaje MAS z roku 2021 směřující k zajištění její činnosti tj. tyto výdaje MAS.

Forma a výše podpory:

 • Pro MAS se sídlem na území Plzeňského kraje — maximálně 300 tis. Kč (tj. maximální možná výše dotace Plzeňského kraje u tohoto Žadatele). Dotace může činit až 100% z celkových nákladů. Pokud bude žadatel uplatňovat pouze výdaje za oblast A) a C) uznatelných výdajů, může požadovat dotaci pouze v souhrnné částce max. 250 tis. Kč. Pokud MAS bude uplatňovat i výdaje na realizaci grantového programu — oblast B), může pak požadovat právě dotaci v celkové výši max. 300 tis. Kč. Realizace grantového programu v minimální výši 50 tis. Kč je v takovém případě po obdržení dotace (i v případně zkrácené výše dotace) závazná a povinná (MASkou musí být vyplaceny granty příjemcům v min. výši 50 tis. Kč).
 • U MAS s působností na území Plzeňského kraje se sídlem mimo PK — maximálně 60 tis. Kč (tj. maximální možná výše dotace Plzeňského kraje u tohoto Žadatele). Dotace může činit až 100% z celkových nákladů. Pokud bude žadatel uplatňovat pouze výdaje za oblast C) uznatelných výdajů, může požadovat dotaci ve výši max. 40 tis. Kč. Pokud MAS bude uplatňovat i výdaje na realizaci grantového programu — oblast B), může pak požadovat právě dotaci v celkové výši max. 60 tis. Kč. Realizace grantového programu v minimální výši 20 tis. Kč je v takovém případě po obdržení dotace (i v případně zkrácené výše dotace) závazná a povinná (MASkou musí být vyplaceny granty příjemcům v min. výši 20 tis. Kč).

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat v rámci DT Podpora MAS PK 2021 i v rámci DT Podpora MR PK 2021 pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru