Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje

shutterstock_153244892.jpg
Share Button

Dotace na podporu projektů zaměřených na vytvoření strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021 – 2027 prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací. Podpora je zaměřena na přípravu analytické části strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od 22. 3 2020 do 3. 4. 2020 do 12:00.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem a příjemcem dotace mohou být místní akční skupiny se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora projektů zaměřených na vytvoření strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021 – 2027 prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.
  • Podpora je zaměřena na přípravu analytické části strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027.

Forma a výše podpory:

  • V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 3 600 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je stanovena jako součet pevné části dotace ve výši 200 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 70 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatelé mohou v rámci programu podat maximálně jednu žádost o dotaci.
  • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>