Přeskočit na obsah

Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje

Dotace na podporu fungování mikroregionů, podpora činnosti a chodu místních akčních skupin a podpora vzniku a realizace vlastních grantových programů MAS zaměřených na zajištění drobných akcí na území jednotlivých MAS s cílem rozvoje a stabilizace společenského života zejména ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 2. 2022 do 4. 3. 2022, 12:00:00.

Příjemci podpory:

  • Místní akční skupiny y (obecně prospěšné společnosti, spolky) s působností na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním cílem poskytnutí dotací z DT Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2022 je podpora činnosti a chodu místních akčních skupin (MAS) vč. podpory vzniku a realizace jejich vlastních grantových programů směřujících k cílovým skupinám na území MAS.

Forma a výše podpory:

  • Pro MAS se sídlem na území Plzeňského kraje — maximálně 320 tis. Kč (tj. maximální možná výše dotace Plzeňského kraje u tohoto Žadatele). Dotace může činit až 100% z celkových nákladů. Pokud bude žadatel uplatňovat pouze výdaje za oblast A) a C) uznatelných výdajů, může požadovat dotaci pouze v souhrnné částce max. 260 tis. Kč. Pokud MAS bude uplatňovat i výdaje na realizaci grantového programu — oblast B), může pak požadovat právě dotaci v celkové výši max. 320 tis. Kč. Realizace grantového programu v minimální výši 60 tis. Kč je v takovém případě po obdržení dotace (i v případně zkrácené výše dotace) závazná a povinná (MASkou musí být vyplaceny granty příjemcům v min. výši 60 tis. Kč).
  • U MAS s působností na území Plzeňského kraje se sídlem mimo PK — maximálně 80 tis. Kč (tj. maximální možná výše dotace Plzeňského kraje u tohoto Žadatele). Dotace může činit až 100% z celkových nákladů. Pokud bude žadatel uplatňovat pouze výdaje za oblast C) uznatelných výdajů, může požadovat dotaci ve výši max. 50 tis. Kč. Pokud MAS bude uplatňovat i výdaje na realizaci grantového programu — oblast B), může pak požadovat právě dotaci v celkové výši max. 80 tis. Kč. Realizace grantového programu v minimální výši 30 tis. Kč je v takovém případě po obdržení dotace (i v případně zkrácené výše dotace) závazná a povinná (MASkou musí být vyplaceny granty příjemcům v min. výši 30 tis. Kč).
  • Předpokládaný celkový finanční objem pro tento DP je 3 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Oprávněný žadatel může podat v rámci DT Podpora MAS PK 2022 pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru