Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje

shutterstock_152360909.jpg
Share Button

Dotace na podporu fungování mikroregionů, podpora činnosti a chodu místních akčních skupin a podpora vzniku a realizace vlastních grantových programů MAS zaměřených na zajištění drobných akcí na území jednotlivých MAS s cílem rozvoje a stabilizace společenského života zejména ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 6. 2021 do 12. 7. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupiny y (obecně prospěšné společnosti, spolky) s působností na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpory stanoveného účelu je finanční pomoc ze strany Plzeňského kraje:
  • a) místním akčním skupinám s působností na území Plzeňského kraje ve výši až 100% celkových nákladů MAS na nutné zajištění chodu a činnosti MAS včetně realizace jejich grantových programů;
  • b) mikroregionům se sídlem na území Plzeňského kraje ve výši až 100% celkových nákladů mikroregionu na zajištění mzdových nákladů manažera/pečovatele mikroregionu.
 • Krytí (částečné krytí) neinvestičních nákladů souvisejících s činností místní akční skupiny (MAS) v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu (DP) Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2021.

Forma a výše podpory:

 • Pro MAS se sídlem na území Plzeňského kraje – maximálně 300 tis. Kč (tj. maximální možná výše dotace Plzeňského kraje u tohoto Žadatele). Dotace může činit až 100% z celkových nákladů. Pokud bude žadatel uplatňovat pouze výdaje za oblast A) a C) uznatelných výdajů, může požadovat dotaci pouze v souhrnné částce max. 250 tis. Kč. Pokud MAS bude uplatňovat i výdaje na realizaci grantového programu – oblast B), může pak požadovat právě dotaci v celkové výši max. 300 tis. Kč. Realizace grantového programu v minimální výši 50 tis. Kč je v takovém případě po obdržení dotace (i v případně zkrácené výše dotace) závazná a povinná (MASkou musí být vyplaceny granty příjemcům v min. výši 50 tis. Kč).
 • U MAS s působností na území Plzeňského kraje se sídlem mimo PK – maximálně 60 tis. Kč (tj. maximální možná výše dotace Plzeňského kraje u tohoto Žadatele). Dotace může činit až 100% z celkových nákladů. Pokud bude žadatel uplatňovat pouze výdaje za oblast C) uznatelných výdajů, může požadovat dotaci ve výši max. 40 tis. Kč. Pokud MAS bude uplatňovat i výdaje na realizaci grantového programu – oblast B), může pak požadovat právě dotaci v celkové výši max. 60 tis. Kč. Realizace grantového programu v minimální výši 20 tis. Kč je v takovém případě po obdržení dotace (i v případně zkrácené výše dotace) závazná a povinná (MASkou musí být vyplaceny granty příjemcům v min. výši 20 tis. Kč).
 • Předpokládaný celkový finanční objem pro tento DP je 3 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat v rámci DT Podpora MAS PK 2021 i v rámci DT Podpora MR PK 2021 pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>