Přeskočit na obsah

Podpora mládeže Karlovarského kraje v oblasti kreativity a spolupráce

Dotace na podporu zvyšování kvality života dětí a mládeže do 30 let v Karlovarském kraji, zejména jejich výchovy a neformálního vzdělávání vedoucích k participaci, vzájemné toleranci, pochopení a zdravému životnímu stylu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 4. 2019, 9:00 hodin do 9. 4. 2019, 16:00 hodin .

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba se sídlem na území Karlovarského kraje, která vznikla nejpozději 1 rok před datem přijímání žádostí do dotačního programu, a to:
 • spolek, nadace, nadační fond, ústav, obecně prospěšná společnost, jež má ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží,
 • škola či školské zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytváření a rozšiřovaní stávající nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých neziskových organizací, tak určených pro neorganizované děti a mládež v Karlovarském kraji.
 • Rozvíjení dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží.
 • Podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a respektu.
 • Podpora tvořivosti a vzájemného dialogu mladých lidí se zástupci krajů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem prostředků činí  960 390 Kč.
 • Výše dotace od kraje na jednoho žadatele je maximálně  200 000 Kč.
 • Výše dotace může dosáhnout maximálně 70 % z předpokládaných nákladů na akci/projekt/činnost. Je povinné doložení 30 % spoluúčasti nákladů realizované akce/projektu/činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel dotace je povinen v průběhu realizace projektu vhodným a viditelným způsobem prezentovat Karlovarský kraj.
 • Každý žadatel si může podat maximálně jednu žádost o finanční podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru