Přeskočit na obsah

Podpora mládeže na krajské úrovni ve Zlínském kraji

Cílem Programu je podpoření volnočasových aktivit dětí a mládeže ze Zlínského kraje v oblasti vzdělávání, zdravého životního stylu, zájmu o aktivní participaci na dění v jejich okolí.. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 8. dubna 2019 do 3. května 2019 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizace se sídlem ve Zlínském kraji, které mají ve svých stanovách zakotvenu pravidelnou práci s dětmi a mládeží.
 • Sbory dobrovolných hasičů, kde je projekt zaměřen nad rámec běžných činností v oblasti dětí a mládeže (vzdělávací kurzy, táborová činnost, pobyty v přírodě, apod.).
 • Žadatelem může být právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve Zlínském kraji.
 • Vzdělávání dětí a mládeže podporující mimo jiné vzájemnou toleranci a respekt.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 1 887 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 30 000 Kč a maximální výše dotace je 200 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu žádost.
 • Realizace projektu je na území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru