Přeskočit na obsah

Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje

Cílem programu je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 1. 2024 do 19. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze:
 • fyzická osoba, která: 
  • I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, a je reprezentantem/kou ČR v individuálním sportu,
  • II. nedosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let a je reprezentantem/kou ČR v individuálním sportu a v žádosti je zastoupena zákonným zástupcem,
  • III. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • IV. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, a reprezentuje klub se sídlem v regionu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora organizace sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje, zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže poskytováním dotací na získání trenérské licence pro trenéry působící v Olomouckém kraji a podpora reprezentantů České republiky v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. 
  • Dotační titul 1 – Podpora sportovních akcí,
  • Dotační titul 2 – Dotace na získání trenérské licence,
  • Dotační titul 3 – Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje,
  • Dotační titul 4 – Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu činnost činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu činnost činí 50 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: 
  • Reprezentant/ka, který/á je v den podání žádosti o dotaci starší 21 let.
  • Dotační titul není určen pro handicapované reprezentanty/ky České republiky a reprezentanty/ky České republiky v kolektivních sportech.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru