Přeskočit na obsah

Podpora muzeí a galerií v Jihočeském kraji

Dotace na podpory muzeí a galerií na území Jihočeského kraje s výjimkou muzeí a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podávání žádostí je od 2. 1. 2024 do 24. 1. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • V opatření č. I — vlastníci objektů drobné sakrální architektury, které se nacházejí na území Jihočeského kraje, s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.
 • V opatření č. II — vlastníci nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území Jihočeského kraje.
 • V opatření č. III — vlastníci staveb v památkově chráněných územích (nemovitých kulturních památek a nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se na území městských památkových rezervací a zón, vesnických památkových rezervací a zón, krajinných památkových zón a památkových ochranných pásem), které se nacházejí na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1 – Úpravy v expozicích – dovybavení, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení, zabezpečení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám.
  Opatření č. 2 – Propagace muzeí a galerií – vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výroba drobných propagačních předmětů, webové stránky a jejich úpravy, informační tabule.
 • Opatření č. 3 — Muzejní a galerijní edukace- podpora tvorby a realizace edukačních a kreativních
  programů a doprovodných aktivit ke stálým expozicím i krátkodobým výstavám, které jsou pro školní skupiny vytvářeny v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Klasickou školní výuku tak doplňují o prvky kreativního učení, objektového vyučování, kritického myšlení, ale i o regionální témata.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2024 k dispozici, činí 9 mil. Kč.
 • Úpravy v expozicích — 10 – 100 tis. Kč. 
  • Míra spolufinancování je 30 % z celkových způsobilých nákladů.
 • Propagace muzeí a galerií — 10 – 100 tis. Kč. 
  • Míra spolufinancování je 30 % z celkových způsobilých nákladů.
 • Muzejní a galerijní edukace — 10 – 100 tis. Kč. 
  • Míra spolufinancování je 30 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti v rámci programu a to pouze 1 v každém z opatření.
 • Realizace schválených projektů (uznatelnost nákladů) od 2. 1. 2024 do 30. 9. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru