Přeskočit na obsah

Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování ve Zlínském kraji

Cílem Programu je podpora nestátních neziskových organizací a jejich preventivních projektů, zaměřených zejména na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování nebo problematikou zasažených; a dále vytvoření sítě programů těchto organizací, schopných oslovit uvedené cílové skupiny, navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ; a rovněž podílení se na zprostředkování informací zvláště v oblasti závislostních chování.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 22. 1. 2024 do 7. 2. 2024 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolek, ústav, nadace, nadační fond.
  • Obecně prospěšná společnost.
  • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností.

Typy podporovaných projektů:

  • Volnočasové aktivity v registrovaných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (prioritně v obcích s rozšířenou působností).
  • Programy nebo projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování zahrnující problematiku látkových i nelátkových závislostí (MŠMT certifikované i necertifikované, jedná se zejména o přednáškovou a poradenskou činnost).
  • Projekty, zahrnující organizaci konferencí, případně seminářů a jiných odborných aktivit obsahujících výhradně problematiku látkových a nelátkových závislostí.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace u podporovaných aktivit 1 a 2 Programu činí na 1 projekt: 50 000 Kč, v případě aktivity 3 uvedené v bodu 3.1. Programu je to 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace u podporovaných aktivit 1 a 2 Programu činí na 1 projekt: 80 000 Kč, v případě aktivity 3 uvedené v bodu 3.1. Programu je to 20 000 Kč.
  • Míra podpory činí 60 % z celkových způsobilých nákladů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru