Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování ve Zlínském kraji

shutterstock_153866099.jpg
Share Button

Cílem Programu je podpora nestátních neziskových organizací a jejich preventivních projektů, zaměřených zejména na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování nebo problematikou zasažených; a dále vytvoření sítě programů těchto organizací, schopných oslovit uvedené cílové skupiny, navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ; a rovněž podílení se na zprostředkování informací zvláště v oblasti závislostních chování.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 25. 1. 2021 do 11. 2. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolek, ústav, nadace, nadační fond.
  • Obecně prospěšná společnost.
  • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností.

Typy podporovaných projektů:

  • Volnočasové aktivity v registrovaných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (prioritně v obcích s rozšířenou působností).
  • Programy nebo projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování zahrnující problematiku látkových i nelátkových závislostí (MŠMT certifikované i necertifikované, jedná se zejména o přednáškovou a poradenskou činnost).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč.
  • Míra podpory činí 60 % z celkových způsobilých nákladů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>