Přeskočit na obsah

Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti

Dotace na zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a s tím související prohloubení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků Plzeňského kraje v místech, kde dochází k nárůstu narušování veřejného pořádku a bezpečnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023. 

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být obec Plzeňského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem (projekt, akce), na který mohou být finanční prostředky z tohoto programu poskytnuty, je zlepšení bezpečnostní situace a zajištění veřejného pořádku na území obce prostřednictvím: 
  • a) obecní policie, a to na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí zřizující obecní policii nebo vlastní obecní policí,
  • b) bezpečnostní agentury,
  • c) realizace preventivních informačních projektů,
  • d) zřízení, rozšíření nebo rekonstrukce kamerového dohledového systému,
  • e) realizace dalších technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích,
  • f) zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích.

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora se poskytuje maximálně do výše 75 % celkových nákladů na realizaci projektu v případě obcí s počtem obyvatel do 2 000, u ostatních obcí maximálně do výše 50 %.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Plzeňského kraje na podporu tohoto dotačního programu je 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podporu lze poskytnout projektům zahájeným nejdříve 1. 1. 2023. Projekt musí být dokončen do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru