Přeskočit na obsah

Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí

Dotace je určena pro zemědělce na podporu obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizaci závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav. Je možno získat dotaci až do výše 60 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí:

 • Konec příjmu žádostí je 31. 10. 2015.

Příjemce podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě nebo zemědělský subjekt — právnická osoba provozující zařízení sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, který je alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými prvovýrobci.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora obnovy a budování závlahového detailu (pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody, pořízení komplexních mobilních závlahových systémů).
 • Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí (výstavba a obnova čerpacích stanic, odběrných objektů, trubních rozvodů a závlahových kanálů, závlahové nádrže, závlahových soustav).

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou účelově vázané dotace na investiční výdaje.
 • Úhrada do výše 60 % způsobilých výdajů — dotace na investice pořízené mladými zemědělci nebo zemědělci do pěti let od zahájení činnosti ve znevýhodněných oblastech.
 • Úhrada do výše 50 % způsobilých výdajů —  dotace na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech.
 • Úhrada do výše 50 % způsobilých výdajů —  dotace na investice pořízené mladými zemědělci nebo zemědělci do pěti let od zahájení činnosti v jiných než znevýhodněných oblastech,
 • Úhrada do výše 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené ostatními žadateli v jiných než znevýhodněných oblastech.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o podporu nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo obchodní firmy na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky, nebo subjekt, jehož pozemek, na který je poskytována dotace, se nenachází na území České republiky.
 • Podpora je poskytována na investiční výdaje.
 • Podporu nelze žádat na projekty, které již ukončily stavební akci, financování na takovouto akci, nebo investor již podal žádost o kolaudační souhlas.
 • Z tohoto programu nelze získat dotaci na kapkové závlahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru