Přeskočit na obsah

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Dotace je poskytována na projekty, které podporují obnovu a rozvoj venkovských oblastí a mikroregionů. Jedná se zejména o stavební obnovy (radnice, školy, hasičské zbrojnice atd.) a budování infrastruktury (mosty, silnice, lávky pro chodce). Nabízejí se investiční i neinvestiční dotace.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od  26. 10. 2020 do 30. 12. 2020 do 12:00 hod.

Příjemci dotací:

 • Dotační titul 1 — Obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí na území Moravskoslezského kraje.
 • Dotační titul 2 — Svazek obcí tvořený obcemi v územním obvodu Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 
  • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury: radnice, školy, kulturní a spolková zařízení, zdravotnická zařízení, sociální péče, obytné budovy, veřejná prostranství, hasičské zbrojnice, cyklo a pěší stezky, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas.
  • Rekonstrukce a výstavba místních komunikací (konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, propustky, mostky, lávky pro chodce, odvodňovací zařízení, čekárny na zastávkách, chodníky, parkoviště).
  • Opravy vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti.
  • Opravy místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství.
 • Dotační titul 2 
  • Projekty zaměřené na činnosti manažerů / poradců svazků obcí (venkovských mikroregionů), kteří zajišťují aktivity zaměřené na vzdělávání, poradenství a výměnu zkušeností v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující možnosti i potřeby obcí, zpravidla regionálního významu.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 — Minimální a maximální výše dotace:
  1. Minimální výše dotace: 
   • v rámci dotačního titulu 1 a, b — 100 tis. Kč,
   • v rámci dotačního titulu 1 c — 50 tis. Kč,
   • v rámci dotačního titulu 2 — 50 tis. Kč.
  2. Maximální výše dotace: 
   • v rámci dotačního titulu 1 a, b — 400 tis. Kč,
   • v rámci dotačního titulu 1 c — 250 tis. Kč,
   • v rámci dotačního titulu 2 — 125 tis. Kč.
 • Poskytovatel  spolufinancovat maximálně: 
  • dotační titul 1 — 60 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu.
  • dotační titul 2 — 50 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace je určena pouze pro obce a svazky obcí v Moravskoslezském kraji.
 • Lze podat pouze jednu žádost o dotaci.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru