Přeskočit na obsah

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Dotace na podporu obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 3. 1. 2024 od 9:00 hodin do 15. 1. 2024 do 17:00 hod.

Příjemci dotací:

 • 1. V rámci dotačního titulu 1:
 • Žadatelem a příjemcem dotace je obec s počtem obyvatel do 5000 na území Moravskoslezského kraje a obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže Vesnice roku 2023.
 • 2. V rámci dotačního titulu 2:
 • Žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu Moravskoslezského kraje (dále jen “svazek obcí”).
 • 3. V rámci dotačního titulu 3:
 • Žadatelem a příjemcem dotace je obec s počtem obyvatel do 5 000 na území Moravskoslezského kraje.
 • 4. V rámci dotačního titulu 4:
 • Žadatelem a příjemcem dotace je obec s počtem obyvatel do 5 000 na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Dotační titul 1 – investiční dotace pro obce do 5.000 obyvatel a obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže Vesnice roku 2023. 
   • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti.
   • Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství.
 • 2. Dotační titul 2 – neinvestiční dotace pro svazky obcí se sídlem na území Moravskoslezského kraje.
 • 3. Dotační titul 3 – neinvestiční dotace pro obce do 5 000 obyvatel.
 • 4. Dotační titul 4 – neinvestiční dotace pro obce do 5 000 obyvatel.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace: 
  • v rámci dotačního titulu 1 – 100 tis. Kč,
  • v rámci dotačního titulu 2 – 50 tis. Kč,
  • v rámci dotačního titulu 3 – 20 tis. Kč,
  • v rámci dotačního titulu 4 – 50 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace: 
  • v rámci dotačního titulu 1 – 400 tis. Kč,
  • v rámci dotačního titulu 2 – 125 tis. Kč,
  • v rámci dotačního titulu 3 – 100 tis. Kč,
  • v rámci dotačního titulu 4 – 150 tis. Kč.
 • Poskytovatel  spolufinancovat maximálně: 
  • dotační titul 1 – 60 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu (obce do 5 000 obyvatel),
  • dotační titul 1 – 80 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu (obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže Vesnice roku 2023),
  • dotační titul 2 – 50 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu,
  • dotační titul 3 – 85 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu.
  • dotační titul 4 – 85 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru