Přeskočit na obsah

Podpora obnovy a rozvoje venkova — Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Dotační titul podporuje obnovu sakrálních staveb v obcích. Budou podporovány akce zaměřené na opravy sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny za kulturní památku a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kapličky, sochy, boží muka, kříž, úprava prostranství. Výzva je určena pouze pro obce do 3 000 obyvatel anebo pro svazek obcí. Žádosti je možné předkládat do 25. 6. 2015.

Příjem žádostí:

  • Do 25. 6. 2015.

Příjemci podpory:

  • Obec do 3 000 obyvatel k datu 31. 12. 2014.
  • Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a to pouze v případě, že akce zasahuje do katastrálního území více obcí.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, obnova, oprava kaplí a kapliček, soch, božích muk a křížů.
  • Úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Dolní limit dotace je stanoven na 50 000 Kč, horní limit činí 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
  • Povinné přílohy k žádosti jsou: doklad o vlastnictví majetku, katastrální mapa, předpokládaný rozpočet, prohlášení, že se nejedná o kulturní památku, fotodokumentace, projektová dokumentace u projektů stavebního charakteru.

Doplňující informace:

  • Žádost se zasílá elektronicky v aplikaci IS DIS ZAD. Listinné přílohy se pak odesílají poštou či osobně odevzdávají na podatelnu MMR ČR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru