Přeskočit na obsah

Podpora obnovy kulturních památek v Jihomoravském kraji

Cílem dotačního programu je podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem kulturní památky nacházející se na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • DT1 Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky: 
  • podpora odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek, kterými jsou: stavební obnova kulturních památek v kraji spočívající v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků, ve statickém zajištění budov či v odvlhčení objektů/budov, obnově fasád vč. výplní otvorů na nemovitostech v obcích s počtem obyvatel do 6 000 a zároveň takových, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně krovů a klempířských prvků.
 • DT2 Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek: 
  • podpora záchrany bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých památek s preferencí restaurování soch, maleb a malířské
   výzdoby, včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů a ohrožených významných hrobů, které jsou samostatně prohlášeny za památky.
 • DT3 Podpora projektů v oblasti památkové péče: 
  • příprava obnovy kulturních památek – projektové a jiné dokumentace – příprava předprojektové a projektové dokumentace k žádosti o závazné stanovisko na obnovu kulturních památek (jako např. statických posudků, restaurátorských průzkumů, stavebně historických průzkumů, aj.).

Formy a výše podpory:

 • Na dotační program je určena částka 20 500 tis. Kč.
 • Dotační titul 1 — Minimální částka dotace 100 000 Kč, Maximální částka dotace 500 000 Kč, Spoluúčast žadatele  činí 50 %.
 • Dotační titul 2 — Minimální částka dotace 25 000 Kč, Maximální částka dotace 200 000 Kč, Spoluúčast žadatele  činí 50 %.
 • Dotační titul 3 — Minimální částka dotace 25 000 Kč, Maximální částka dotace 150 000 Kč, Spoluúčast žadatele  činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu od 01. 01. 2024 nejpozději do 31. 12. 2024.
 • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru