Přeskočit na obsah

Podpora obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji

Dotace na podporu obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí od 23. 1. do 3. 2. 2023, 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osob a právnická osoba, která je vlastníkem kulturní památky, případně nájemcem nebo vypůjčitelem kulturní památky, nacházející se na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje a to zejména záchrana a oprava objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním měřítku, soulad způsobu využití památky s charakterem jejích kulturně historických hodnot.

Formy a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifikace a omezení:

  • Program je určen pro památky na území Olomouckého kraje.
  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru