Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji

images5UWVKIBE
Share Button

Dotace na podporu obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány  od 25. 1. do 5. 2. 2021.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osob a právnická osoba, která je vlastníkem kulturní památky, případně nájemcem nebo vypůjčitelem kulturní památky, nacházející se na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje a to zejména záchrana a oprava objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním měřítku, soulad způsobu využití památky s charakterem jejích kulturně historických hodnot.

Formy a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifikace a omezení:

  • Program je určen pro památky na území Olomouckého kraje.
  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>