Přeskočit na obsah

Podpora obnovy kulturních památek — Zlínský kraj

Dotace na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji, kterou je možné získat od Ministerstva kultury v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.  Cílem je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: od 15.01.2018 do 26.01.2018 do 12:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem či spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu na území Zlínského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 1: Stavební obnova a restaurování kulturních památek.
 • Opatření 2: Stavební obnova a restaurování památek místního významu.

Forma a výše podpory:

 • Opatření 1: Minimální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování  kulturní památky 35 000 Kč. Maximální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování kulturní památky 300 000 Kč.
 • Opatření 2: Minimální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu 35 000 Kč. Maximální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu 200 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifikace a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout:
  • politickým stranám a politickým hnutím dle zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
  • příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.
  • organizačním složkám státu, zařízením státu majících obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru