Přeskočit na obsah

Podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí na území Městské památkové rezervace Znojmo a v jejím ochranném pásmu a podpora reklamního označení provozoven na území MPR Znojmo

Město Znojmo chce aktivně podpořit obnovu nemovitostí, které se nacházejí na území MPR Znojmo a v jejím ochranném pásmu. S ohledem na existenci dotačních programů Ministerstva kultury České republiky, které umožňují finanční podporu vlastníkům nemovitostí, které jsou památkově chráněné, se město Znojmo rozhodlo vlastní dotační program zaměřit právě na památkově nechráněné nemovitosti, které se nacházejí na území MPR Znojmo a v jejím ochranném pásmu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 12. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v případě priority 1 a 2 jsou fyzické a právnické osoby, které vlastní památkově nechráněnou nemovitost na území MPR Znojmo nebo v jejím ochranném pásmu.
 • Oprávněnými žadateli v případě priority 3 jsou fyzické a právnické osoby, které vlastní nemovitost na území MPR Znojmo a nájemci provozoven se souhlasem vlastníka nemovitosti.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora obnovy nemovitostí, které se nacházejí v MPR Znojmo a nejsou památkově chráněné.
 • 2. Podpora obnovy nemovitostí, které se nacházejí v ochranném pásmu MPR Znojmo a nejsou památkově chráněné.
 • 3. Podpora reklamního označení provozoven v souladu s Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území MPR Znojmo.

Forma a výše podpory:

 • Priorita č. 1: 10 — 200 tis. Kč. Min. spoluúčast žadatele činí 50 % z celkových způsobilých nákladů.
 • Priorita č. 2: 10 — 100 tis. Kč. Min. spoluúčast žadatele činí 50 % z celkových způsobilých nákladů.
 • Priorita č. 3: 2 — 10 tis. Kč. Min. spoluúčast žadatele činí 50 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je oprávněn předložit maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.
 • Dotaci lze použít pouze na projekt realizovaný v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru