Přeskočit na obsah

Podpora ochrany lesa v Plzeňské kraji 2017+

Dotace na podporu zlepšení stavu lesů a životního prostředí v Plzeňském regionu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2019, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu (§ 58 odst 1 zákona č. 289/1995, zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, lesa v územní působnosti Plzeňského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zřizování nových oplocenek – ochrana mladých lesních porostů.

Forma a výše podpory:

  • V rozpočtu poskytovatele je na tento dotační program každoročně alokována částka ve výši do 15 mil. Kč.
  • Zřizování nových oplocenek (MZD, mimo pásmo ohr. A, B) — 70 Kč/m.

Specifika a omezení:

  • Požadavek na udržitelnost je 5 let ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru