Přeskočit na obsah

Podpora ochrany přírody a krajiny v Libereckém kaji

Dotace na podporu ochrany přírody a krajiny na území Libereckého kraje. Dotace je poskytována v rámci programu resortu životního prostředí a zemědělství a je možné čerpat prostředky např. na ošetřování krajinářsky významné zeleně, údržbu drobných památek nebo na ochranu živočichů a rostlin a péči o biotopy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o dotaci je do do 28. 2. 2018.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby — NNO (zapsané spolky, o.p.s., aj.), obce, příspěvkové organizace (vyjma příspěvkových organizací Libereckého kraje), obchodní korporace, aj., podnikající fyzické osoby — OSVČ a fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně.
 • Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy.
 • Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.
 • Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat.
 • Údržba a obnova drobných památek v krajině.

Formy a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 20 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 150 tis. Kč.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 150 tis. Kč.

Specifikace a omezení:

 • Jeden žadatel může v této výzvě podat maximálně 1 žádost.
 • Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.
 • Žadatel nesmí využít na realizaci projektu jinou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje.
 • Drobné památky nesmí být zapsány v seznamu kulturních památek — za drobné památky se pro účely tohoto programu považují křížky, boží muka, výklenkové kapličky, skalní reliéfy, obrázky, drobné zvoničky, pomníčky, hraniční kameny, sochy svatých, úpravy významných pramenišť, nikoliv však malé kostely či malé kaple.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru