Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče v Olomouckém kraji

white-board-593309__340
Share Button

Dotace na  zajištění vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, a to ve specializačním vzdělávání v oboru všeobecná sestra – domácí péče a hospicová péče, nebo v certifikovaném kurzu paliativní péče akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví, nebo v kurzech souvisejících s paliativní péčí podporovaných Českou společností paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) nebo Českou asociací sester.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  30. 3. 2020 do 8. 4. 2020.

Příjemci podpory:

 • a) Fyzická osoba podnikající:
  • I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
  • II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • III. má oprávnění poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje.
 • b) Právnická osoba, která má oprávnění poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora zajištění vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, a to ve specializačním vzdělávání v oboru všeobecná sestra – domácí péče a hospicová péče, nebo v certifikovaném kurzu paliativní péče akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví, nebo v kurzech souvisejících s paliativní péčí podporovaných Českou společností paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) nebo Českou asociací sester.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>