Přeskočit na obsah

Podpora odborného vzdělávání v Etiopii

Česká rozvojová agentura vyhlásila výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu Podpora odborného vzdělávání v Etiopii. Předmětem dotace je podpora technického odborného vzdělávání v Etiopii. Podpora je zacílena na prioritní regionu ZRS ČR v Etiopii — Region jižních národů, národností a lidu. Cílem je vzdělávání techniků pro sektor: voda a sanitace (údržba a opravy systémů zásobování pitnou vodou) nebo zdravotnictví (údržba a opravy zdravotnické techniky). 

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 16. 2. 2015 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Územní samosprávný celek.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora projektů v sektoru odborného vzdělávání v Etiopii — vzdělávání techniků pro sektor: voda a sanitace  (údržba a opravy systémů zásobování pitnou vodou) nebo zdravotnictví (údržba a opravy zdravotnické techniky).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků na období let 2015–2017 činí 9 mil. Kč. Podpořen bude jeden projekt.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena takto: 
  • 2015 — 3 mil. Kč.
  • 2016 — 3 mil. Kč.
  • 2017 — 3 mil. Kč.
 • Pro tento dotační titul je maximální výše dotace stanovena na 95 % nákladů projektu.
 • Z celkové částky je požadováno spolufinancování ve výši 5 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace jsou poskytovány Českou rozvojovou agenturou na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru