Přeskočit na obsah

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II — III. výzva

Jedná se o projekt, který umožní vybraným zaměstnavatelům a Osobám samostatně výdělečně činným získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich školení.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II byl zahájen dne 1. listopadu 2017 v 11 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zaměstnavatelé — podnikatelské subjekty.
 • OSVČ — fyzické osoby bez zaměstnanců.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční příspěvek lze použít na : 
  • externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných), přičemž vzdělávání může být obecné, v odůvodněných případech i specifické. V obou případech se musí jednat o vzdělávání v odborných kurzech;
  • mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání;
  • mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). Podle § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoníku práce) je účast zaměstnance na školení považována za výkon práce.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory: v režimu podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“.
 • V případě příspěvku na externě dodávanou vzdělávací aktivitu v rámci projektu POVEZ II bude do režimu de minimis započteno pouze 85 % skutečně vynaložených celkových nákladů z důvodu 15% spoluúčasti ze strany zaměstnavatele.
 • Příspěvek v tzv. blokové výjimce může činit maximálně 70 % způsobilých výdajů.
 • Žadatel může čerpat maximální částku 500 000 Kč za měsíc.
 • Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek v rámci projektu nelze poskytnout, pokud se vzdělávací aktivity týkají zaměstnanců provozoven na území hlavního města Prahy.
 • Žádosti musí být podány samostatně na jednotlivé vzdělávací aktivity (1 žádost = 1 vzdělávací aktivita). Žadatel může odeslat v aplikaci POVEZ II maximálně 5 žádostí v aktuální kolové výzvě v rámci celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II — III. výzva”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru