Přeskočit na obsah

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Projekt “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců” navazuje na sérii projektů s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců, obdobou dřívějšího Vzdělávejte se pro růst. Zúčastnit se mohou společnosti i OSVČ. Dotace je určena na úhradu nákladů vzdělávací aktivity a na mzdové náklady či náhradu mzdy školícího se zaměstnance. Vzdělávací aktivity musí být ukončeny 30. 9. 2015.

Příjem žádostí:

 • Kontinuálně na příslušném úřadu práce (příslušná dle místa výkonu práce, nikoli podle sídla podniku).
 • Projekt je realizován do 30. 11. 2015, vzdělávací aktivity musí být však ukončeny 30. 9. 2015.

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Úhrada nákladů vzdělávací aktivity až do částky, kterou zaměstnavatelé proplatili vzdělávacímu zařízení.
 • Příspěvek na mzdové náklady či náhradu mzdy školícího se zaměstnance, a to až do výše 25.500,- Kč/měsíčně.

Forma a výše podpory:

 • Zaměstnavatel může max. čerpat 500.000,- Kč/měsíčně (tj. celkem za mzdové náklady i vzdělávací aktivitu).

Specifika a omezení:

 • Projekt je určen pro ty zaměstnavatele, kteří v meziročním srovnání vykázali růst tržeb nebo nemají vyšší pokles tržeb než 15 %.
 • Dotaci nelze poskytnout na vzdělávací aktivity zaměstnanců na území hlavního města Prahy, organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím, subjektům veřejné správy.
 • Cílovou skupinou nejsou vzdělávací a poradenské instituce a jejich pracovníci.
 • Příspěvek nelze poskytnout na vzdělávání zaměstnance, který má uzavřenou Dohodu o provedení práce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

22 komentářů na “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců”

 1. Jaroslava Chalupová
  Jaroslava Chalupová

  Dobrý den, není mě úplněné jasné výběrové řízení. To se týká všech podaných žádostí do projektů až do roku 2020 a částky nad 400.000,-Kč. Jsme totiž stavební firma a chtěla bych podávat jednotlivá školení na svářečáky, po 2 letech musí být znovu proškolení, atd. Máme 3 provozovny, každou v jiném kraji, takže taky zvlášť podle krajů. Momentálně teď řeším žádost o proškolení 3 pracovníků na nový program. Školící firma je jedinou (program vyvíjí)- musím také podat výzvu — částka je 135.000,- Kč? Děkuji Chalupová

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   pokud dané školení poskytuje pouze jedna společnost, je nutné doložit průzkum trhu, kde bude zřejmé, že nikdo jiný vybrané školení neposkytuje, např. emailovou komunikací.
   S pozdravem, LT

 2. Martina

  Dobrý den,
  prosím o info, jakým způsobem je posuzována kompetence interního lektora firmy? Postačí, pokud např. kurz v oblasti personálních změn proškolí personalista firmy, a to i přesto, že nemá praxi v lektorské činnosti?
  Jak postupovat v případě zamítnutí žádosti? Je možné žádost v přepracované verzi podat znovu? Žadatel je přesvědčený, že není důvod, proč žádost zamítnout (o tom, že je podpora nenároková samozřejmě nediskutuji).
  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem Juřičková Martina

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   V případě vzdělávání interním lektorem se musí jednat o interního lektora s prokazatelnou kvalifikací a lektorskou praxí ve školené oblasti v rozsahu nejméně 3 roky. Praxe se prokazuje například pracovní smlouvou nebo jiným potvrzením od zaměstnavatele, z kterého je patrné, že lektor uvedenou činnost vykonával. Za interního lektora je považován zaměstnanec zaměstnavatele, který má lektorskou činnost uvedenou v popisu práce/pracovní smlouvě a to alespoň 3 měsíce před podáním žádosti, případně zaměstnance, jenž je zařazen jako lektor v interním školicím středisku (v tom případě se nepožaduje podmínka 3 měsíců).
   Úřad práce vás bude informovat o důvodech zamítnutí a zda lze žádost opravit a podat znovu. Pokud by se např. jednalo o nepodporované vzdělávání, žádost byste již znovu podávat nemohli, pokud by šlo jen o nějakou formální chybu, žádat znovu by neměl být problém.
   S pozdravem, LT

 3. Ivan Holub

  Dobrý den,
  rád bych se dotázal, zda lze na program POVEZ II uplatnit i jazykové kurzy, kdy je lektor zaměstnán pod vzdělávací agenturou jako OSVČ. Někde jsem se dočetl, že by měl být pod zaměstnaneckou smlouvou s agenturou či mít alespoň DPP (DPČ).
  Předem děkuji za odpověď.
  IH

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Vzdělávání tzv. měkkých dovedností (jazykových kurzů) je projektem podporováno výjimečně, a to pouze v těch případech, kdy takovéto vzdělávání jednoznačně souvisí s pracovní pozicí vzdělávaného zaměstnance. V takovém případě je nutné v žádosti popsat a odůvodnit vztah mezi požadovaným vzděláváním v oblasti měkkých dovedností a příslušnou pracovní pozicí. Zaměstnanec navržený do vzdělávací aktivity musí být u zaměstnavatele v pracovním poměru (nikoli DPP či DPČ) nejpozději ke dni předložení dokladů k výběru dodavatele.
   V případě zájmu o další informace, se na nás můžete obrátit.
   S pozdravem, LT

 4. Silvie Šimková

  Dobrý den,
  dostala jsem v práci za úkol zjistit více o možnostech čerpání dotací na školení zaměstnanců.
  Konkrétně by mne zajímalo, jak je to s tou 500,000,- dotací.
  Vezmu od pasu náhodné čísla, aby se to líp počítalo.
  Pokud můžu čerpat souhrně tuto částku na mzdové N a vzděl. aktivity — znamená to, že pokud budu mít mzd. N 400.000,- dostunu tyto N celé ? Plus 100.000,- budu mít N na vzděl. aktivity (z těch si budu 15% financovat já jako spoluúčast) 85% dostanu od státu.
  Tzn. dostanu 485.000,- na dotacích v POVEZ II?
  Zajímá mne jen, jestli jsem to takto dobře pochopila.
  Pokud je to jinak, můžete mi to prosím vysvětlit?
  Plus, platí ta max. výše příspěvku na mzd. N 29.700,-?
  Mám správnou informaci, že se tento projekt posune asi o 2 měsíce?
  Děkuji moc za odpovědi,
  Silvie Šimková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   děkujeme za dotaz. Ano, ty částky sedí, jak jste uvedla, 100% dotace na mzdy zaměstnanců a 85 % na vzdělávání. Limit 29 700 Kč je stanoven souhrnně na všechny vzdělávací aktivity v jednom měsíci na jednoho zaměstnance, kterých se zaměstnanec účastní v rámci projektu POVEZ II. Projekt má být spuštěn 31. 3. 2016.
   S pozdravem, LT

 5. Lenka Rychlá

  Dobrý den,
  máte konkrétnější informace o tom, kdy bude spuštěn příjem výzev/žádostí u POVZ II? Dnes, 11.1.2016, se k nám donesla informace o tom, že už je to spuštěné, nicméně si tuto informaci ověřuji kde se dá a všude se jen dozvídám, že to bude v průběhu 1.čtvrtletí roku 2016.
  Děkuji ta odpověď
  S pozdravem
  Lenka Rychlá

 6. Hana Roubíčková

  Dobrý den,
  vím že od 1. 1. začíná Povez II. Také je nám jasné, že pro každé skupinu vzdělávání je nutné podat speciální žádost. Co nám jasné je vyčlenění měkký dovedností, o ty možno žádat kde?
  Takže pro povez žádat pro jaké znásledujících:
  — zvýšení IT kompetencí — hlavně programování
  — zvýšení manažerských dovedností
  — koučovací dovednosti
  — logistické kompetence
  — případné kurzy na řidičák
  Děkuji za odpověď
  S pozdravem
  Roubíčková

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   program POVEZ je určen na odborné vzdělávání zaměstnanců. V obecné rovině není podporováno vzdělávání měkkých dovedností, nicméně v odůvodněných případech lze. Manažerské a koučovací dovednosti bych raději vyřadila, případně pouze doplňkově. Více informací Vám poskytnou pracovníci ÚP.
   S pozdravem, KČ

 7. Jaroslav Křížek

  Dobrý den,
  je možné požádat o podporu pro zahraniční kurzy specializovaných chirurgických postupů pro veterinární chirurgy? Žadatelem by byla klinika.
  Děkuji
  JK

 8. Iveta

  Dobrý den paní Čočková,
  je možné se přihlásit do programu „ Vzdělávejte se pro růst pardubického kraje” i v oblasti zaměřené na cestovní ruch v cestovní agentuře a činnost průvodce v cestovním ruchu?
  Děkuji.
  Iveta

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   jak už jsme spolu hovořily po telefonu, žádost bych zkusila podat. Podrobnější podmínky a formulář žádosti najdete ZDE.
   S pozdravem, KČ

 9. Jana Konečná

  Dobrý den,
  může v rámci tohoto dotačního programu žádat OSVČ o příspěvěk na úhradu kurzu anglického jazyka? Předem velmi děkuji za odpověď.
  J. Konečná

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den, paní Konečná,
   ano, může žádat i OSVČ. Vzdělávací aktivita se může týkat i odborné jazykové výuky, přičemž musí souviset s pracovní činností.
   S pozdravem, KČ

 10. Martin Petrtýl

  Dobrý den,
  je možné, aby o dotaci žádala veřejná výzkumná organizace? Ze seznamu nezpůsobilých žadatelů mi to není zřejmé. Předem děkujeme!

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   tento program je určen pro podnikatelské subjekty. Záleží na tom, jakou právní formu máte — jste-li příspěvková organizace či organizovaná složka státu žádat nemůžete.
   S pozdravem, KČ

 11. Jitka Hošková

  Je možné žádat o podporu na pracovníka, který se ve firmě věnuje počítačovému zpracování dat a bylo by třeba zvýšit jeho odbornou úroveň absolvováním dalších kurzů?
  Děkuji,
  Jitka Hošková

  1. Kateřina Čočková

   Dobrý den paní Hošková,
   ano, je to možné. Žadatelem musí být zaměstnavatel. Získáte dotaci jednak na uhrazení vzdělávací aktivity/kurzu i na ušlou mzdu školícího se zaměstnance.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář: Kateřina Čočková Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru