Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora odpadového hospodářství – Moravskoslezský kraj

disposal-1846033__340
Share Button

Cílem dotačního programu je podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace navržení opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů a podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace efektivnější nakládání s komunálními odpady.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2022 (0:00 hodin) do 28. 2. 2022 (23:59 hodin).

Příjemci podpory:

  • Obec na území Moravskoslezského kraje, pro jejíž území se projekt zpracovává,
  • dobrovolný svazek obcí na území Moravskoslezského kraje, pro jejichž území se projekt zpracovává,
  • a pouze v rámci dotačního titulu č. 2 také obchodní korporace, ve které mají subjekty podle písmen a) nebo b) tohoto odstavce programu samy či společně 100 % podíl.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační titul č. 1  – Podpora opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů.
  • Dotační titul č. 2 – Podpora efektivnějšího nakládání s komunálními odpady, to vše v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 - 2026 a za účelem splnění jeho cílů.

Forma a výše podpory:

  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat v rámci dotačního titulu č. 1 maximálně 70 % a v rámci dotačního titulu č. 2 maximálně 85 %.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován v období nejdříve ode dne 3. 1. 2022 a nejpozději do dne 30. 6. 2023.
  • Projekt se musí vztahovat k území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>