Přeskočit na obsah

Podpora odpadového hospodářství — Moravskoslezský kraj

Cílem dotačního programu je u dotačního titulu č. 1 podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace zahájení nebo rozvoj sběru potravinových a kuchyňských odpadů v rámci obecních systémů odpadového hospodářství za účelem jejich následného zpracování zejména v kompostárně nebo bioplynové stanici, kdy důsledné třídění biologických odpadů vede ke snížení množství směsného komunálního odpadu, k omezení plýtvání cennými surovinami či ke zlepšování kvality půdy, a u dotačního titulu č. 2 podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace efektivnější nakládání s komunálními odpady, to vše v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 a za účelem splnění jeho cílů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 6. 2023 (00:00 hod.) do 30. 6. 2023 (23:59 hod.).

Příjemci podpory:

  • Obec na území Moravskoslezského kraje, pro jejíž území je projekt uskutečňován,
  • dobrovolný svazek obcí na území Moravskoslezského kraje, pro jejichž území je projekt uskutečňován,
  • obchodní korporace, ve které mají subjekty podle písmen a) tohoto odstavce programu samy či společně 100% podíl.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelové neinvestiční dotace na pořízení drobných sběrných nádob do domácností k oddělenému soustřeďování potravinového a kuchyňského odpadu v rámci obecního systému odpadového hospodářství, což představuje dotační titul č. 1,
  • účelové investiční, nebo neinvestiční dotace na podporu zřizování překládacích stanic k nakládání především s komunálními odpady, což představuje dotační titul č. 2; kombinace investičního a neinvestičního charakteru dotace se nepřipouští.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace činí minimálně 50 000 Kč a maximálně 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován v období nejdříve ode dne 2. 1. 2023 a nejpozději do dne 1. 7. 2024.
  • Projekt se musí vztahovat k území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru