Přeskočit na obsah

Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora realizace bezpečnostních opatření a budování přechodů pro chodce na silnicích I., II. a III. třídy v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 12. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 •  Dotační program je určený na investiční i neinvestiční akce zaměřené na tyto aktivity: 
  • budování a opravy bezpečnostních opatření (zpomalovací ostrůvky na vjezdech do obcí, ostrůvky usměrňující dopravu v průtazích obcí, opticko-psychologické brzdy na vozovce, autobusové zastávky včetně bezbariérových úprav, chodníky, místa pro přecházení aj.),
  • budování a opravy přechodů pro chodce a jejich oboustranné nasvětlení včetně adaptační zóny do 100 m před a do 100 m za přechodem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 2 500 000 Kč.
 • Výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje může být až 50 % položkových nákladů projektu (akce, stavby).
 • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat maximálně 2 žádosti na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru