Přeskočit na obsah

Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací a zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích — Jihočeský kraj

Dotace na zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí při respektování ochrany životního prostředí jako předpokladu pro vytvoření bezpečnějších podmínek účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 14. 1. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem jsou obce, jejichž počet obyvatel nepřesáhl 5 000 obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1 — Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční).
 • Opatření č. 2 — Podpora rekonstrukcí místních komunikací (investiční).
 • Opatření č. 3 — Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2022 k dispozici, činí 30 mil. Kč.
 • Podpora oprav místních komunikací — Min. výše dotace 100 000 Kč – max.  výše dotace 1 500 000 Kč, min.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 50 %.
 • Podpora rekonstrukcí místních komunikací —  Min. výše dotace 100 000 Kč – max.  výše dotace 1 500 000 Kč, min.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 50 %.
 • Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích —  Min. výše dotace 20 000 Kč – max.  výše dotace 200 000 Kč, min.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá z tohoto Dotačního programu je zásadně nepřevoditelná do roku 2023 a musí být vyčerpána v roce 2022. Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 10. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru