Přeskočit na obsah

Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací v Jihočeském kraji

Dotace na zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu stávajících místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav podle § 14 vyhl. č. 104/1997 Sb. a rekonstrukcí vyžadujících stavební povolení.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 17. 1. 2023 do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem jsou obce, jejichž počet obyvatel nepřesáhl 3000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem programu je zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu stávajících místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav podle § 14 vyhl. č. 104/1997 Sb. a rekonstrukcí vyžadujících stavební povolení.
  • Opatření č. 1 — Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční).
    Opatření č. 2 — Podpora rekonstrukcí místních komunikací (investiční).

Forma a výše podpory:

  • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2023 k dispozici, činí 20 mil. Kč.
  • Opatření č. 1: Min – max. výše dotace 100 tis. Kč  1 500 tis. Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele 50 % do 3 000 ob.
  • Opatření č. 2: Min – max. výše dotace 100 tis. Kč  1 500 tis. Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele 50 % do 3 000 ob.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá z tohoto Dotačního programu je zásadně nepřevoditelná do roku 2024 a musí být vyčerpána v roce 2023. Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 10. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru