Přeskočit na obsah

Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací v Jihočeském kraji

Dotace na zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu stávajících místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav podle § 14 vyhl. č. 104/1997 Sb. a rekonstrukcí vyžadujících stavební povolení.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 2. 1. 2024 do 22. 1. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem jsou obce, jejichž počet obyvatel nepřesáhl 3 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem programu je zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu stávajících místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav podle § 14 vyhl. č. 104/1997 Sb. a rekonstrukcí vyžadujících stavební povolení.
  • Opatření č. 1 — Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční).
    Opatření č. 2 — Podpora rekonstrukcí místních komunikací (investiční).

Forma a výše podpory:

  • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2024 k dispozici, činí 30 mil. Kč.
  • Opatření č. 1: Min – max. výše dotace 100 tis. Kč  1 500 tis. Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele: 40 % do 1 000 obyv., 50 % 1 000 – 2 000 obyv., 60 % 2 000 – 3 000 obyvatel.
  • Opatření č. 2: Min – max. výše dotace 100 tis. Kč  1 500 tis. Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele:  40 % do 1 000 obyv., 50 % 1 000 – 2 000 obyv., 60 % 2 000 – 3 000 obyvatel.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá z tohoto Dotačního programu je zásadně nepřevoditelná do roku 2024 a musí být vyčerpána v roce 2023. Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru