Přeskočit na obsah

Podpora organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany v Olomouckém kraji

Podpora činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru poskytovaná Olomouckým krajem v oblasti zdravotně-preventivních aktivit, zejména podpora činnosti organizací zaměřených na pomoc zdravotně znevýhodněným spoluobčanům, případně vybavení jejich pracovišť potřebnými pomůckami.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 1. 2016 do 26. 2. 2016.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany je určen zejména na podporu činnosti neziskových organizací, které pomáhají specifickým skupinám obyvatel a podporují jejich začlenění do běžného života. Dotace bude poskytnuta na zajištění činnosti konkrétní organizace, např. uhrazení nájmu, nákup drobného vybavení nebo konkrétních pomůcek důležitých pro specifickou činnost organizace, tvorbu propagačních materiálů atd.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 25 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu/titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru