Přeskočit na obsah

Podpora ozdravných a rehabilitačních pobytů pro specifické skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

Podpora aktivit vedoucích k ochraně a upevnění zdraví a prevenci nemocí u specifických skupin obyvatel regionu je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020. Podpora zdravotně-preventivních programů; jejich cílem je mimo jiné optimalizace systému zajišťování zdravotní péče v podobě odpovídající potřebám obyvatel Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 1. 2016 do 26. 2. 2016.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Realizace ozdravných a rehabilitačních aktivit pořádaných pro zdravotně ohrožené nebo znevýhodněné skupiny obyvatel (seniory, diabetiky, onkologické pacienty atd.), pro které by tyto aktivity jinak byly obtížně dostupné.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 25 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu/titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru