Přeskočit na obsah

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci dotace:

  • Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se například o objekty: drobné kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, kříže, exteriérové sochy a sousoší, bysty, náhrobky či připomínky slavných událostí, rodáků a osobností.
  • Podporována nebude taková obnova stávajících drobných staveb a objektů, která by způsobila neodborným zásahem devastaci či narušení původního rázu objektu.

Forma a výše podpory:

  • Minimální částka dotace 20 000 Kč.
  • Maximální částka dotace 50 000 Kč.
  • Spoluúčast žadatele do 50 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost o dotaci.
  • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru