Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji

images (1)
Share Button

Účelem dotačního programu je podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 15. 2. 2021 do 1. 3. 2021 do 17:00 hodin.

Příjemci dotace:

  • Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se například o objekty: drobné kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, kříže, exteriérové sochy a sousoší, bysty, náhrobky či připomínky slavných událostí, rodáků a osobností.
  • Podporována nebude taková obnova stávajících drobných staveb a objektů, která by způsobila neodborným zásahem devastaci či narušení původního rázu objektu.

Forma a výše podpory:

  • Minimální částka dotace 20 000 Kč.
  • Maximální částka dotace 50 000 Kč.
  • Spoluúčast žadatele do 50 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost o dotaci.
  • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>