Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje

vh14
Share Button

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem: „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“. Cílem programu v rámci plnění uvedených úkolů je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 22. 1. 2021, 0:00:00 od 30. 6. 2021, 17:00:00.

Příjemci podpory:

  • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí.
    • Vlastníci pomníku, válečného hrobu nebo pietního místa či nemovitosti, na níž se má pamětní deska instalovat. Není-li vlastník objektu samotného znám, má se za to, že vlastníkem objektu je vlastník nemovitosti, na které je objekt umístěn a jejíž je součástí.

Typy podporovaných projektů:

  • Udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst.

Forma a výše podpory:

  • Finanční spoluúčast kraje na realizaci akce opravy nepoznatelného válečného hrobu je max. 70 % z celkových nákladů.
  • Minimální výše dotace je 5 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace může být poskytnuta jen na práce provedené v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
  • Žadatel může podat na jeden objekt pouze jednu žádost o dotaci z tohoto Programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>