Přeskočit na obsah

Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s RP v Jihočeském kraji

Cílem tohoto grantového programu je podpora partnerství a spolupráce obcí ve správních obvodech ORP v rámci procesů plánování sociálních služeb a získávání relevantních údajů z místní úrovně pro optimalizaci sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 15. 2. 2016 do 26. 2. 2016 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Místní akční skupiny za předpokladu schválení záměru samosprávou obce s rozšířenou působností, která bude garantem realizace projektu na daném území.
 • Organizace se zkušenostmi v oblasti plánování sociálních služeb za předpokladu schválení záměru samosprávou obce s rozšířenou působností, která bude garantem realizace projektu na daném území.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány budou projekty, které se zaměřují na definování priorit a cílů rozvoje sociálních služeb v konkrétním území, dále projekty zaměřené na zpracování strategické části plánu, implementaci zpracovaného plánu, monitoring realizace plánu, aktualizaci stávajícího plánu rozvoje sociálních služeb, propojení procesů plánování na místní a krajské úrovni.

Prioritně budou podpořeny projekty zahrnující níže uvedené aktivity:

 1. sestavení nebo udržení organizačních struktur procesu plánování na území správního obvodu ORP,
 2. vytvoření systému komunikace a spolupráce mezi obcemi ve správním obvodu ORP,
 3. monitoring realizace platného plánu sociálních služeb ve správním obvodu ORP,
 4. aktualizace platného plánu sociálních služeb ve správním obvodu ORP (akční plány na rok 2016),
 5. zpracování strategické části navazujícího plánu sociálních služeb ve správním obvodu ORP,
 6. propojení procesů plánování na místní a krajské úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 14 tis. Kč
 • Maximální výše grantu je 100 tis. Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 10 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí skončit do 31. 12. 2016, tzn. předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů budou uznatelné pouze s datem vystavení a uskutečněním zdanitelného plnění do tohoto data.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru