Přeskočit na obsah

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

Dotace na podporu polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách, zejména na jejich vybavení stavebnicemi a technickými pomůckami lze čerpat maximálně do výše 50 000 Kč na jednu školu.

Příjem žádosti:

 • Žádost o dotace je možné předložit v termínu od 18. do 22. července 2015.

Příjemci podpory:

 • Dotace může být poskytnuta právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské školy nebo základní školy, zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem, soukromým subjektem, registrovanou církví nebo náboženskou společností.

Typy podporovaných projektů:

 • Vybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností.
 • Vybavení nebo obnova vybavení tříd mateřských škol nebo technických dílen základních škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání.
 • Zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně motivace žáků k technickému vzdělávání.
 • Vzdělávání dětí a žáků v science center a to formou úhrady vstupného do science center.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace je 6 000 000 Kč.
 • Financování podpory je zajištěno následně: 
  • MŠMT poskytne jednu třetinu nákladů z celkového rozpočtu, maximálně 3 miliony Kč,
  • druhý díl celkového rozpočtu v rozmezí od 10,67 % do 56,67 % poskytne Kraj,
  • třetí díl celkového rozpočtu v rozmezí od 10,00 % do 56,00 % poskytne další partner nebo partneři.
 • Kraj poskytne prostředky na projekty škol ve výši: 
  • 56,67 % na projekty škol zahrnující pouze pořízení stavebnic,
  • 33,34 % na projekty škol zahrnujících pouze pořízení věcí pro výuku ve škole,
  • 10,67 % na ostatní projekty mateřských a základních škol.
 • Kraj poskytne prostředky ve výši maximálně 2 000 000 Kč, maximálně však ve výši odpovídající prostředkům získaných od Partnerů.
 • Pokud Kraj nenalezne žádného Partnera, podpora na projekty nebude školám poskytnuta.
 • Výše dotace poskytnuté jedné škole na projekt může činit minimálně 10 000 Kč a maximálně 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Škola je oprávněna čerpat dotaci k realizaci projektu a povinna projekt zrealizovat nejpozději do 31. 12. 2015.
 • Žadatel o dotaci musí mít sídlo a vykonávat činnost v Kraji Vysočina.
 • Škola může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru