Přeskočit na obsah

Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji. Důvodem vytvoření tohoto dotačního programu je, prostřednictvím krajské podpory, zlepšit a podpořit organizování sportovních akcí na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 11. 2023 do 24. 11. 2023 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Okruh A — právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, jež mají hlavní náplň činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní svazy a zastřešující organizace, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace), vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů).
 • Okruh B — právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů), jež mají hlavní náplň činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní svazy a zastřešující organizace, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace), vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů). Dále jsou způsobilými žadateli obce, které se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje.
 • Okruh C - právnické osoby zapsané ve spolkovém a obchodním rejstříku (§ 42 písm. a) a § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů), jež mají hlavní náplň činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní svazy a zastřešující organizace, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace), vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů). Dále jsou způsobilým žadatelem obce, které se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora organizace a pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2022. Důvodem vytvoření tohoto dotačního programu je, prostřednictvím krajské podpory, zlepšit a podpořit organizování sportovních akcí na území Jihomoravského kraje. Finanční podpora vybraných projektů má za cíl rozšířit nabídku významných sportovních akcí v kraji, přispět ke zkvalitnění jejich celkové organizace, podpořit místní pořadatele, zkvalitnit celkovou úroveň života v regionu, zvýšit reputaci Jihomoravského kraje, a zároveň rozšířit možnost sportovních diváků navštěvovat kvalitní a atraktivní sportovní akce, což může dále vést ke zvýšení zájmu o sportování, a to zejména mezi dětmi a mládeží.
 • Okruh A – je určen pro významné mezinárodní akce (zejména Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Grand Prix, Světový či Evropský pohár), pořádané s pověřením příslušného sportovního svazu.
 • Okruh B – je určen pro významné akce národního charakteru (mistrovství ČR, Český pohár), nebo akcí s nadpoloviční mezinárodní účastí, které nemají charakter akcí v Okruhu A.
 • Okruh C – je určen pro významné akce regionálního charakteru, případně akcí s krajským přesahem, či přesahem v rámci států sousedících s územním obvodem Jihomoravského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná alokace dotačního programu je 12 000 000 Kč, z toho pro: 
  • Okruh A 5 250 000 Kč,
  • Okruh B 5 000 000 Kč,
  • Okruh C 3 750 000 Kč.
 • Okruh A:
  • Minimální výše podpory: 50 000 Kč.
  • Maximální výše podpory: 500 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu.
 • Okruh B:
  • Minimální výše podpory: 30 000 Kč.
  • Maximální výše podpory: 300 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu.
 • Okruh C:
  • Minimální výše podpory: 25 000 Kč.
  • Maximální výše podpory: 150 000 Kč .
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru