Přeskočit na obsah

Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji

Všeobecným cílem programu je vybudování nových a podpora provozu stávajících poradenských center na území Jihočeského kraje (v jednotlivých městech), pro cílovou skupinu seniorů a osob starších 55 let, s nabídkou základního poradenství, vzdělávacích aktivit především v oblasti bezpečnosti, prevence, mezigenerační spolupráce, volnočasové a osvětové činnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 12. 2. 2018 do 23. 2. 2018 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí Jihočeského kraje.
 • Nestátní neziskové organizace, pracující se seniory a osobami staršími 55 let, působící na území Jihočeského kraje.
 • Obecně prospěšné společnosti, které poskytují proseniorské služby a působí na území Jihočeského kraje.
 • Církevní právnické osoby pracující se seniory a osobami staršími 55 let, působící na území Jihočeského kraje.
 • Fyzické a právnické osoby, pracující se seniory a osobami staršími 55 let, působící na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Poradenské, osvětové, přednáškové, vzdělávací aktivity a činnosti ve spolupráci s místními partnery např. knihovnami, univerzitami, dobrovolníky na vybraná témata, dotýkající se života seniorů a jejich fungování ve společnosti.
 • Spolupráce s aktivními spolky, organizacemi, sdruženími aj., které se zabývají volnočasovými, zájmovými, aktivizačními aktivitami pro seniory na místní úrovni, k obecnému zvýšení a prohloubení informovanosti jihočeských seniorů.
 • Vytváření prostoru k bazálnímu mezilidskému kontaktu (možnosti tzv. popovídání si) v rámci prevence izolovanosti seniorů a přesahem do aktivizačního smyslu poradenského centra.

Forma a výše podpory:

 • Minimální finanční částka je 50 tisíc Kč a maximální finanční částka, kterou lze získat je 130 tisíc Kč.
 • Minimální požadována spoluúčast žadatele je 5 %.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je území Jihočeského kraje.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru