Přeskočit na obsah

Podpora pořízení územních plánů v Pardubickém kraji

Dotace na zpracování příslušných územních plánů dle platného stavebního zákona pro obce Pardubického kraje, která mají do 3 000 obyvatel.

Příjem žádostí:

  • Žádost je nutno odevzdat v termínu od 2. 1. 2023 do 31. 1. 2023.

Příjemci podpory:

  • Obce na území Pardubického kraje s počtem obyvatel do 3 000 včetně.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem programu je konkrétní pomoc orgánům územního plánování Pardubického kraje, zaměřená na soulad s nadmístními zájmy, vyjádřenými v územně plánovací dokumentaci Pardubického kraje, ale i na konkrétní místní potřeby rozvoje obcí. Program zahrnuje podporu pořízení územního plánu. Výstupem programu je územní plán dle stavebního zákona.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jednu dokumentaci v jednom rozpočtovém roce je 20 000 Kč.
  • Maximální výše podpory je 150 000 Kč.
  • Finanční spoluúčast žadatele tvoří minimálně 30 % celkových způsobilých nákladů.

Specifikace a omezení:

  • Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávních celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru