Přeskočit na obsah

Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v jednotném standardu — Královéhradecký kraj

Dotace na podporu pořízení územních plánů a zpracovaní nového územního plánu v jednotném
standardu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 12. 2023, 8:00 do 10. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obce v Královéhradeckém kraji, kde nebyl doposud územní plán vydán a obce, které mají územní plán obce či územní plán sídelního útvaru nebo zóny schválený před 01. 01. 2007 za předpokladu, že tyto obce mají schválené zadání územního plánu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení územních plánů: 
  • a) u obcí, které nemají platnou územně plánovací dokumentaci,
  • b) u obcí, kterým platná územně plánovací dokumentace pozbyde platnosti podle § 188 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 150 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 40 %.
 • V případech, kdy bude požadováno zpracování „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“ podle § 47 odst. 3 stavebního zákona, může být přiznána dotace v maximální výši 200 000 Kč a celkový podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu může činit až 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru