Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče – Olomoucký kraj

hand-in-hand-1686811__340
Share Button

Dotace na podporu poskytovatelů domácí paliativní péče, kteří poskytujících zdravotní péči pacientům, u nichž již byly vyčerpány všechny možnosti léčby a kteří chtějí strávit poslední chvíle života ve vlastním sociálním prostředí mezi svými blízkými.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 4. do  14. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo podnikající fyzická osoba:
  • jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb,
  • jejíž sídlo či kontaktní pracoviště se nachází na území Olomouckého kraje,
  • která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
  • která poskytuje na území Olomouckého kraje zdravotní služby v oboru „všeobecná sestra“, forma péče „zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta“,
  • která je oprávněna poskytovat zdravotní služby v druhu péče „paliativní péče“ nebo v oboru „paliativní medicína“,
  • která zajišťuje dostupnost zdravotní péče 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora provozu poskytovatelů domácí paliativní péče poskytované pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí.
 • V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na mzdy odborných zdravotnických pracovníků v přímé péči, výdaje na provoz kontaktního pracoviště včetně nákupu kancelářských potřeb, výdaje na spotřební zdravotnické prostředky a materiál, dále výdaje na nákup, opravy a servis prostředků zdravotnické techniky nutných pro poskytování zdravotních služeb, výdaje na zajištění dopravy k pacientům a další nezbytné výdaje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/činnost činí 400 000 Kč pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru paliativní péče a 600 000 Kč pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru paliativní medicína.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat maximálně 2 žádosti na různé akce/činnosti. Na tutéž akci/činnost v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>