Přeskočit na obsah

Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína v Olomockém kraji

Dotace na podporu provozu poskytovatelů domácí paliativní péče poskytované pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí v oboru paliativní medicína.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 4. 2023 do 14. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba, právnická osoba:
  • dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
  • jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb,
  • jejíž sídlo či kontaktní pracoviště se nachází na území Olomouckého kraje,
  • která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, která je oprávněna poskytovat zdravotní služby v oboru „paliativní medicína“, a která zajišťuje dostupnost zdravotní péče 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora provozu poskytovatelů domácí paliativní péče poskytované pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí v oboru paliativní medicína. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na mzdy odborných zdravotnických pracovníků v přímé péči, výdaje na provoz kontaktního pracoviště, výdaje na spotřební zdravotnické prostředky a materiál, dále výdaje na nákup, opravy a servis prostředků zdravotnické techniky nutných pro poskytování zdravotních služeb, výdaje na zajištění dopravy k pacientům a další nezbytné výdaje.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 9 900 000 Kč, z toho na dotační titul 11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína je určena částka 4 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/činnost činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/činnost činí 700 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci téhož vyhlášeného dotačního titulu: 11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru