Přeskočit na obsah

Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče v Olomouckém kraji

Dotace na podporu poskytovatelů paliativní péče za účelem zlepšení dostupnosti, kvality a návaznosti zdravotní péče pro obyvatele Olomouckého kraje, podpora zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta a podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v paliativní péči.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 4. 2023 do 14. 4. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb.
  • Právnická osoba, která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje podle zákona č. 372/2011 sb.
  • Právnická osoba, která poskytuje na území Olomouckého kraje zdravotní služby v lůžkovém zdravotnickém zařízení, a která je oprávněna poskytovat zdravotní služby v oboru „paliativní medicína“ nebo v druhu péče „paliativní péče“, případně zdravotní služby ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lůžkovou paliativní péči pacientům v terminálním stadiu onemocnění, zaměřenou zejména na zmírnění obtíží a tišení bolesti.
  • Podpora provozu poskytovatelů lůžkové paliativní péče, poskytujících péči nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří nemohou strávit poslední dny života v domácím prostředí. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na mzdy odborných zdravotnických pracovníků u lůžka, výdaje na nákup vybavení a potřebných prostředků zdravotnické techniky nezbytných pro poskytování péče, příp. další nezbytné výdaje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 600 000 Kč.
  • Spoluúčast činí 50 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci téhož vyhlášeného dotačního titulu: 11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru