Přeskočit na obsah

Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji

Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež na území Plzeňského kraje, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 1. 2024 do 31. 1. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory.
 • Žadateli mohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřených na děti a mládež na území Plzeňského kraje, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů.
 • Podporovanou aktivitou je rovněž tvorba a ověřování metodik programů primární prevence zacílených na distanční vzdělávání ve školách a školských zařízeních a realizace programů primární prevence a poskytování metodické podpory pedagogům online formou.
 • Dotační titul je určen osobám a organizacím, které poskytují aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování školám a školským zařízením Plzeňského kraje. Prioritou jsou projekty zaměřené na realizaci certifikovaných programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 1 800 000 Kč.
 • Minimální výše plánovaných neinvestičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci/příspěvek je 50 000 Kč včetně DPH.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může činit až 100 %. Finanční prostředky jsou poskytovány jako neinvestiční.

Specifika a omezení:

 • Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost.
 • Poskytnutou dotaci/příspěvek lze čerpat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dotaci/příspěvek lze použít na náklady předfinancované příjemcem na realizaci projektu od 1. 1. 2024).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru