Přeskočit na obsah

Podpora práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje v souladu se schválenými konkrétními opatřeními, které jsou obsaženy ve strategických dokumentech Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 14. 1. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1: 
  • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží,
  • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají ve svém statutu zakotvenu práci s dětmi a mládeží,
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., které mají ve svém statutu zakotvenu práci s dětmi a mládeží.
  • právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času, podle vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání se sídlem na území Jihočeského kraje, vyjma právnických osob zřizovaných Jihočeským krajem.
 • Opatření č. 2–5:
  • neziskové a jim podobné organizace a subjekty působící na území Jihočeského kraje v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, které mají ve svých stanovách/statutu/zakládací listině zakotvenu práci s dětmi a mládeží; subjekty se sídlem mimo území Jihočeského kraje mohou žádat pouze pro ty své organizační jednotky, pobočné spolky nebo místní skupiny, které mají sídlo na území Jihočeského kraje,
  • obce včetně dobrovolných svazků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje,
  • právnické osoby vykonávající činnost školy a/nebo školského zařízení se sídlem na území Jihočeského kraje, vyjma právnických osob zřizovaných Jihočeským krajem,
  • právnické a fyzické osoby se sídlem a působností na území Jihočeského kraje v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a zájmového vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen.
 • Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání.
 • Opatření č. 3: Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží.
 • Opatření č. 4: Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením.
 • Opatření č. 5: Mezinárodní spolupráce.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2022 k dispozici, činí 7 mil. CZK.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je stanovena na 20 %.
 • Opatření č. 1: alokace 2,4 mil. CZK, max. výše dotace 300 tis. CZK, min. výše dotace 50 tis. CZK.
 • Opatření č. 2: alokace 4,0 mil. CZK, max. výše dotace 200 tis. CZK, min. výše dotace 20 tis. CZK.
 • Opatření č. 3: alokace 0,3 mil. CZK, max. výše dotace 70 tis. CZK, min. výše dotace 10 tis. CZK.
 • Opatření č. 4: alokace 0,2 mil. CZK, max. výše dotace 30 tis. CZK, min. výše dotace 10 tis. CZK.
 • Opatření č. 5: alokace 0,1 mil. CZK, max. výše dotace 50 tis. CZK, min. výše dotace 10 tis. CZK.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost s výjimkou subjektů zastřešujících minimálně 5 organizačních jednotek bez právní subjektivity zřízených v rámci jedné právnické osoby s právní subjektivitou (nevztahuje se na právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení). Tyto subjekty mohou podat do každého opatření maximálně 3 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru