Přeskočit na obsah

Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 pro zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji

Cílem dotačního programu je podpora vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 8. června 2020 ve 12.00 h.

Příjemci podpory:

 • a) poskytovatel sociálních služeb poskytující alespoň jednu z následujících sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v pobytové formě: 
  • domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, azylové domy, domy na půl cesty, terapeutické komunity,  zařízení následné péče, zařízení pro krizovou pomoc,  zařízení sociální rehabilitace, 13. odlehčovací služby.
 • b) Poskytovatel sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby uvedené v písmenu a), který má registraci poskytovatele sociální služby anebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a některou z níže uvedených právních forem: 
  • Obce, Svazky obcí založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo Pardubickým krajem působící v sociální oblasti, Spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti, Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti, Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tuto výzvu činí 1 057 890 Kč.
 • Příjemce může podat pouze jednu žádost, na kterou mu může být poskytnuta minimální výše finanční podpory 1 000 Kč a maximální výše finanční podpory 500 000 Kč.
 • a) Finanční podpora do výše 1 000 Kč na set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele),který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 • b) Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 • c) Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše 7 000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).

Specifika a omezení:

 • Příjemce může podat pouze jednu žádost.
 • V rámci tohoto dotačního programu je způsobilým výdajem z časového pohledu výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem v období od 1. 9. 2019 do 8. 6. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru