Přeskočit na obsah

Podpora přehlídek a soutěží v Jčk

Hlavním záměrem uvedeného grantového programu je rozšíření kulturní nabídky a podpora tvořivosti dětí i dospělých.

Příjem žádostí:

  • Od 9.1.2015 do 31.1. 2015.

Příjemci podpory:

  • Obce Jihočeského kraje a svazky obcí.
  • Fyzické a právnické osoby (působící v oblasti kultury i se sídlem mimo Jihočeský kraj, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji).
  • Fyzické osoby nepodnikající (působící především v oblasti kultury, které mají české občanství a sídlo v ČR, nemusí mít trvalé bydlištěv Jihočeském kraji, ale projekt se bude konat v Jihočeském kraji nebo bude pro něj přínosem), ke dni podání žádosti musí být FO nepodnikající zaregistrována na finančním úřadu dle § 7, odst. 2., písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů.
  • Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy).
  • Organizace zřizované krajem
  • Organizace zřízené obcemi.
  • Státem zřízené organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem programu je přispět na úhradu finančních nákladůsouvisejících s pořádáním jak postupových přehlídek a soutěží v oblasti kultury zařazených do skupin „A“, „B“ a „C“ vyhlašovaných MŠMT, tak ostatních i nesoutěžních přehlídek v oblasti kultury (loutkové divadlo, filmová tvorba, dětské divadlo, divadlo, scénický tanec, divadlo dospělých apod.).

Specifika a omezení:

  • V rámci realizace projektu lze hradit pouze tzv. uznatelné výdaje. Jedná se o výdaje, které je příjemce grantu oprávněn vynaložit na realizaci svého projektu. Uznatelnými výdaji jsou výdaje vzniklé v období realizace projektu dle harmonogramu grantového programu

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru