Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora překladu české literatury

shutterstock_127820870.jpg
Share Button

Dotace na podporu vydávání překladů původní české literatury (poezie, próza, drama, eseje, komiksy a dětská literatura) v zahraničí mohou získat zahraniční nakladatelství.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka pro rok 2020: 15. 5. 2020.

Příjemci podpory:

 • O podporu žádá nakladatel (pokud jde o knihu), respektive vydavatel, literární agent, nebo překladatel (pokud jde o ukázku a tematické číslo časopisu).
 • Žadatel o podporu překladu ukázky nemusí mít uzavřenou smlouvu o publikaci ukázky s nakladatelem či vydavatelem.
 • Žadatel o podporu překladu ukázky souhlasí, že v případě podpory překladu Ministerstvem kultury České republiky, bude ukázka využívána také pro potřeby státní prezentace.

Typy podporovaných projektů:

 • Grant je určen na podporu vydávání překladů původní české literatury v zahraničí; lze žádat o podporu:
  • Celé knihy (nebo tematického čísla časopisu, kde je původní české literatuře věnováno minimálně 50 % celkového rozsahu).
  • Ukázky v rozsahu 10–25 normostran textu.
 • Grant zahrnuje žánry poezie, próza, literatura pro děti a mládež, komiks, drama, esejistika ad.;
  • Podporována je přednostně současná literatura.
  • Jazykem, z nějž je překládáno, je čeština.
  • Cílové jazyky nejsou omezeny.

Forma a výše podpory:

 • V rámci žádosti o podporu vydání překladu celé knihy lze žádat o podporu překladu (do 50 % celkových nákladů na vydání publikace).
 • Nákladů na návrh obálky, grafické zpracování, sazbu, tisk (do 50 % celkových nákladů na vydání publikace).
 • Nákladů na autorská práva (do 15 % celkových nákladů na vydání publikace).
 • Nákladů na propagaci (do 25 % celkových nákladů na vydání publikace).
 • Celková výše podpory nesmí přesáhnout 70 % celkových nákladů na vydání publikace.

Specifika a omezení:

 • Není stanoveno žádné omezení ohledně cílového jazyku.
 • Při posuzování žádostí bude brán v úvahu zájem nakladatelství o českou literaturu a zkušenosti a kvalita překladatele.
 • Pokud kniha nevyjde/ukázka není realizována v roce, kdy byla přiznána podpora, právo na podporu zaniká (ze závažných a písemně doložených důvodů lze časový limit prodloužit).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>