Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Cílem dotačního titulu je iniciovat realizaci vhodných preventivních programů, eliminujících výskyt kriminality a dalších sociálně rizikových jevů, a tím přispívat ke zlepšení bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 11. 1. 2021 od 00:00 hodin do 22. 1. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce Jihočeského kraje – specifické cíle 1.1. až 1.9. Pro specifické cíle 1.1. až 1.3. může být oprávněným žadatelem i jiný subjekt, který prokazatelně a dlouhodobě v této oblasti působí.
 • Pro specifické cíle 1.1. až 1.4. může být oprávněným žadatelem i jiný subjekt, který prokazatelně a dlouhodobě v této oblasti působí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora programů prevence kriminality obcí v Jihočeském kraji:
  • Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež.
  • Podpora resocializačních nebo reintegračních programů pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu.
  • Podpora programů práce s oběťmi či pachateli domácího násilí nebo jiných trestných činů.
  • Podpora programů specifické primární prevence pro žáky a studenty tematicky zaměřených na tyto oblasti: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, extremismus, rasismus a xenofobie, krádeže atd.
  • Podpora příměstských, letních pobytových táborů nebo víkendových pobytů pro děti a mládež, ohrožených společensky nežádoucími jevy.
  • Podpora projektů obcí na ochranu měkkých cílů v rámci jejich působnosti (např. prevence ozbrojených útoků ve školách).
  • Podpora projektů zaměřených na oblast prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách kraje (např. vzdělávací akce pro asistenty PK, strážníky MěP, domovníky).
  • Tematicky zaměřené vzdělávací akce pro pracovníky obcí, strážníky MěP, zaměstnanců škol atd. v problematice prevence kriminality.
  • Podpora projektů v oblasti prevence kriminality, specificky zaměřených např. na seniory, kapesní krádeže, krádeže kol apod.
  • Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních či osvětových aktivit (zvyšování informovanosti občanů Jihočeského kraje o účinných formách ochrany před trestnou činností).

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro výzvu dotačního programu na rok 2021 k dispozici, činí 500 tis. Kč.
 • Min. výše podpory činí 20 tis. Kč, max. výše podpory činí: 200 tis. Kč. Míra spolufinancování je 10 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti (na každý specifický cíl je potřeba zpracovat samostatnou žádost). V případě podání více žádostí budou tyto zařazeny do hodnocení v pořadí dle data přijetí elektronické verze, žádosti nad limit budou vyřazeny. Za žádost se rozumí shodná elektronická i písemná verze.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>