Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Cílem dotačního titulu je iniciovat realizaci vhodných preventivních programů, eliminujících výskyt kriminality a dalších sociálně rizikových jevů, a tím přispívat ke zlepšení bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 2. 1. do 17. 1. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1: Obce Jihočeského kraje – specifické cíle 1.1. až 1.9. Pro specifické cíle 1.1. až 1.3. může být oprávněným žadatelem i jiný subjekt, který prokazatelně a dlouhodobě v této oblasti působí.
 • Opatření č. 2: Žadateli o dotaci v rámci tohoto programu mohou být právnické osoby vykonávající činnost mateřské, základní, střední školy na území Jihočeského kraje bez ohledu na zřizovatele nebo právní formu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Podpora programů prevence kriminality obcí v Jihočeském kraji
  • V opatření budou prioritně podpořeny projekty sociální prevence, nebo projekty zasahující do dalších oblastí prevence kriminality, realizované v součinnosti s dalšími subjekty. Pouhé informování občanů v oblasti prevence kriminality tvoří pouze doplňkovou část podpory.
 • Opatření č. 2: Podpora programů prevence kriminality ve školství
  • Účelem tohoto opatření je prostřednictvím podpory vybraných projektů škol optimalizovat a stabilizovat systém primární prevence na školách, především v oblastech souvisejících s kriminalitou dětí a mládeže, který přispěje k bezpečnému a pozitivnímu klimatu ve školách v Jihočeském kraji.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Min. výše podpory činí 20 tis. Kč, max. výše podpory činí: 200 tis. Kč. Míra spolufinancování je 10 %.
 • Opatření č. 2: Min. výše podpory činí 20 tis. Kč, max. výše podpory činí: 50 tis. Kč. Míra spolufinancování je 10 %.

Specifika a omezení:

 • V opatření č. 1 si žadatel může podat maximálně 2 žádosti (na každý specifický cíl je potřeba zpracovat samostatnou žádost).
 • V opatření č. 2 si žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>