Přeskočit na obsah

Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji

Cílem dotačního titulu je iniciovat realizaci vhodných preventivních programů, eliminujících výskyt kriminality a dalších sociálně rizikových jevů, a tím přispívat ke zlepšení bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 18. 10. 2021 od 00 hodin do 29. 10. 2021 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce Jihočeského kraje. 
  • Pro projekty typu: 
   • Probační programy nebo jiné výchovné programy pro děti a mládež.
   • Resocializační nebo reintegrační programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu.
   • Programy práce s oběťmi či pachateli domácího násilí nebo jiných trestných činů.
 • Oprávněným žadatelem může být i jiný subjekt, který prokazatelně a dlouhodobě v této oblasti působí. 
  • Pro projekty typu: 
   • Vzdělávací programy pro zaměstnance škol a programy specifické primární prevence pro žáky, studenty či rodiče tematicky zaměřených na tyto oblasti: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, extremismus, rasismus a xenofobie, krádeže atd.
 • Oprávněným žadatelem může být právnická osoba vykonávající činnost mateřské, základní, střední školy na území Jihočeského kraje (bez ohledu na zřizovatele nebo právní formu) či jiný subjekt který prokazatelně a dlouhodobě v této oblasti působí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Probační programy nebo jiné výchovné programy pro děti a mládež.
 • Resocializační nebo reintegrační programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu.
 • Programy práce s oběťmi či pachateli domácího násilí nebo jiných trestných činů.
 • Vzdělávací programy pro zaměstnance škol a programy specifické primární prevence pro žáky, studenty či rodiče tematicky zaměřených na tyto oblasti: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, extremismus, rasismus a xenofobie, krádeže atd.1.
 • Příměstské, letní pobytové tábory nebo víkendové pobyty pro děti a mládež, ohrožených společensky nežádoucími jevy.
 • Projekty obcí na ochranu měkkých cílů v rámci jejich působnosti (např. prevence ozbrojených útoků ve školách).
 • Projekty zaměřené na oblast prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách kraje (např. vzdělávací akce pro asistenty PK, strážníky MěP, domovníky).
 • Tematicky zaměřené vzdělávací akce pro pracovníky obcí, strážníky MěP atd. v problematice prevence kriminality.
 • Projekty z oblasti prevence kriminality, specificky zaměřené např. na seniory, kapesní krádeže, krádeže kol apod.
 • Tematicky zaměřené vzdělávací, přednáškové, informační či osvětové aktivity (zvyšování informovanosti občanů Jihočeského kraje o účinných formách ochrany před trestnou činností).

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro výzvu dotačního programu na rok 2022 k dispozici, činí 500 tis. Kč.
 • Min. výše podpory činí 20 tis. Kč, max. výše podpory činí: 100 tis. Kč.
 • Míra spolufinancování je 10 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti (na každý specifický cíl je potřeba zpracovat samostatnou žádost). V případě podání více žádostí budou tyto zařazeny do hodnocení v pořadí dle data přijetí elektronické verze, žádosti nad limit budou vyřazeny. Za žádost se rozumí shodná elektronická i písemná verze.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru