Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora prevence kriminality v Olomouckém kraji

images-150x150
Share Button

Dotace na podporu situační prevence formou investičních a neinvestičních akcí, které směřují ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, k prevenci majetkové kriminality, prevenci vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od 25. 1. do 5. 2. 2021.

Příjemci podpory:

 • Situační prevence právnická osoba, kterou je:
  • I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Sociální prevence právnická osoba, kterou je:
  • I. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblasti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblasti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program Pro sociální oblast 2021 se dělí na tyto dotační tituly:
  • Dotační titul 1 – Podpora prevence kriminality.
  • Dotační titul 2 – Podpora integrace romských komunit.
  • Dotační titul 3 – Podpora prorodinných aktivit.
  • Dotační titul 4 – Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace:
  • a) na jednu investiční akci činí 20 000 Kč,
  • b) na jednu neinvestiční akci/činnost činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace:
  • a) na jednu investiční akci činí 200 000 Kč
  • b) na jednu neinvestiční akci/činnost činí 100 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát a u podporovaných aktivit sociální prevence obec a dobrovolné svazky obcí.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce/činnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>