Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora prevence kriminality v Olomouckém kraji

images-150x150
Share Button

Dotace na zvýšení bezpečnosti obyvatel OK s využitím prvků situační prevence. Důraz je kladen na prevenci majetkové kriminality, vandalismu a souvisejících sociálních a společenských aspektů. 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od 10. 2. 2020 do 21. 2. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Situační prevence právnická osoba, kterou je:
  • I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Sociální prevence právnická osoba, kterou je:
  • I. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblasti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblasti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora prevence kriminality je:
  • a) podpora situační prevence formou investičních a neinvestičních akcí, které směřují ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, k prevenci majetkové kriminality, prevenci vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů,
  • b) podpora sociální prevence formou neinvestičních akcí/činností, které směřují k eliminaci kriminálně rizikových jevů a k pomoci ohroženým skupinám obyvatel Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace:
  • a) na jednu investiční akci činí 40 000 Kč,
  • b) na jednu neinvestiční akci/činnost činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace:
  • a) na jednu investiční akci činí 200 000 Kč
  • b) na jednu neinvestiční akci/činnost činí 100 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu/titulu podat více žádostí na různé akce/činnosti. Na tutéž akci/činnost v rámci vyhlášeného dotačního programu/titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>