Přeskočit na obsah

Podpora prevence kriminality v Olomouckém kraji

Dotace na podporu situační prevence formou investičních a neinvestičních akcí, které směřují ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, k prevenci majetkové kriminality, prevenci vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 24. 1. 2022 do 4. 2. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Podporované aktivity sociální prevence právnická osoba, kterou je: 
  • I. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblasti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  •  II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblasti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost,
  • III. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • IV. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Podporované aktivity situační prevence právnická osoba, kterou je: 
  • I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program Pro sociální oblast 2021 se dělí na tyto dotační tituly: 
  • Dotační titul 1 — Podpora prevence kriminality.
  • Dotační titul 2 — Podpora prorodinných aktivit.
  • Dotační titul 3 — Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace: 
  • a) na jednu investiční akci činí 20 000 Kč,
  • b) na jednu neinvestiční akci/činnost činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 
  • a) na jednu investiční akci činí 200 000 Kč
  • b) na jednu neinvestiční akci/činnost činí 100 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: fyzická osoba, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce/činnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru